Strana Zelených Janův Důl

Na těchto stránkách chceme rozvinout širokou diskuzi na téma těžby uranu v Podještědí.

Úvod

23.12.2007

Protože MŽP chce na základě žádosti s.p. DIAMO stanovit chráněné ložiskové území (CHLU) Kotel - Osečná do konce roku 2007, nezbývá mnoho času, jak vyjádřit svůj nesouhlas s tímto krokem, který podle nás vede k ekologické krizi a devastaci v celém Pojdeštědí.

Podpořte nás na naší první akci - Protestní pochod Kotel-Osečná 30.12.2007 v 10 00 hod., kde se dozvíte mnohem více.

 
Náš uran + šikovné arabské ruce = další radary na naše kopce.